bibliotheek

We delen graag de kennis die we in het programma opdoen. Onderstaand zijn verslagen en rapporten te vinden die binnen het programma in samenwerking met andere partijen zijn opgesteld.

Beschouwing Gelderse programma’s & initiatieven voor een duurzamere landbouw

In opdracht van de provincie Gelderland heeft Verrijkende Landbouw een beschouwing gedaan van een aantal Gelderse programma's en initiatieven voor een duurzamere landbouw aan de hand van 13 diepte-interviews met provinciemedewerkers.

Presentatie Omgevingswet en DG Regio in gebiedsbenadering

Presentatie van Eef Spronck tijdens de workshop in IJsseldal als inleiding op het gesprek over toepassing Omgevingswet en DG Regio in een gebiedsbenadering.

Presentatie resultaten vragenlijsten Mens 2020

Presentatie van Onno van Bekkum over de resultaten van de vragenlijsten over Mens-Houding, Mens-Organisatie en Mens-Systeem.

Impressie workshop IJsseldal 9 oktober 2020

Impressie van de online/offline workshop in het IJsseldal op 9 oktober 2020 met een verdieping van Mens-Systeem en de gebiedsbenadering.

Presentatie Verrijkende Landbouw november 2020

Presentatie met laatste stand van zaken Verrijkende Landbouw:
- Beoogd resultaat
- Uitgangspunten en bouwstenen systeem B
- Gebiedsbenadering met concept regiolabs
- Systeemaanbevelingen voor meerdere schaalniveaus

Tijd voor een gebiedsbenadering vanuit een gezonde bodem

Artikel in het blad Bodem over een vernieuwende gebiedsbenadering die door het programma Verrijkende Landbouw wordt ontwikkeld gericht op een volhoudbare landbouw, met een gezond bodem en watersysteem als basis.

Impressie workshop Mens Verrijkende Landbouw 23 juni 2020

Impressie van de online workshop Verrijkende Landbouw over Mens op 23 juni 2020.

Presentatie Mens workshop 23 juni 2020

De presentatie vanuit de oriëntatie Mens tijdens de online workshop op 23 juni 2020.

Werkdocument gebiedsbenadering Verrijkende Landbouw

Een aanzet voor de gebiedsbenadering vanuit Land, Waarde en Mens. Dit werkdocument wordt steeds verder aangevuld.

Impressie workshop gebiedscasus Noardlike Fryske Wâlden

Waarde

Impressie van de workshop Verrijkende Landbouw over de gebiedscasus Noardlike Fryske Wâlden op 11 maart 2020.

Impressie workshop gebiedscasus De Valk

Land

Impressie van de workshop Verrijkende Landbouw over de gebiedscasus De Valk op 5 februari 2020.

Algemene introductie Gebiedscasussen Verrijkende Landbouw

Algemene introductie van de gebiedscasussen Verrijkende Landbouw. Versie van 16 maart 2020.

Gegevens Waarde Noardlike Fryske Walden

Waarde

De gegevens zoals gebruikt in de gebiedscasus Noardlike Fryske Walden voor Waarde en Land.

Presentatie Waarde workshop Noardlike Fryske Walden

Waarde

De presentatie vanuit de oriëntatie Waarde voor de gebiedscasus Noardlike Fryske Wâlden. De workshop voor deze gebiedscasus heeft plaatsgevonden op 11 maart 2020 op de Hammerdijk in Westergeest. Een impressie van de dag volgt zsm.

Presentatie Land workshop De Valk

Land

De presentatie vanuit de orientatie Land voor de gebiedscasus De Valk in Ede. De workshop voor de gebiedscasus De Valk heeft op 5 februari 2020 plaatsgevonden. Een impressie van de hele dag volgt zsm.

Samenvatting bij synthesedocument Verrijkende Landbouw fase 1

Samenvatting van het synthesedocument Verrijkende Landbouw fase 1, die los is te gebruiken.

Synthesedocument Verrijkende Landbouw Fase 1 (excl. bijlagen)

Deze rapportage omvat de resultaten van de eerste fase van het programma Verrijkende Landbouw gericht op een analyse van het huidige landbouwsysteem vanuit de 3 oriëntaties (land, waarde en mens). Exclusief bijlagen.

Synthesedocument Verrijkende Landbouw fase 1 (incl. bijlagen)

Deze rapportage omvat de resultaten van de eerste fase van het programma Verrijkende Landbouw gericht op een analyse van het huidige landbouwsysteem vanuit de 3 oriëntaties (land, waarde en mens). Inclusief bijlagen.

Impressie Synthesebijeenkomst

Op 20 juni vond de eerste Synthese bijeenkomst van het programma Verrijkende Landbouw plaats bij Aeres Hogeschool in Wageningen. Voor de bouwstenen Land, Waarde en Mens is een groot aantal bestaande initiatieven, concepten en ideeën verzameld die kunnen bijdragen aan een nieuw systeem B.

Samenvatting van het programma

Een samenvatting van het doel en de werkwijze van het programma Verrijkende Landbouw.