het concept

Met het programma Verrijkende Landbouw werken we toe naar een volhoudbaar landbouwsysteem in Nederland dat vanaf de bodem gezond is, dat gezonde voedselproducten voortbrengt voor gezonde mensen en dat ook financieel gezond kan zijn. We noemen dit het ‘systeem B’ van Verrijkende Landbouw noemen (of kortweg “systeem B”). 

Om systeem B te ontwikkelen maken we gebruik van de kennis en ervaringen van de vele initiatieven en experimenten van “koplopers” die waardevolle kennis ontwikkelen en elementen bevatten van wat in samenhang zal kunnen groeien naar dat nieuwe systeem.

Binnen systeem B stellen wij land’, ‘waarde’ en ‘mens’ op een nieuwe manier centraal.  We brengen ze systemisch bijeen en daarbij zoeken we de oplossing op gebiedsniveau. De schaal en de definitie van ‘een gebied’ onderzoeken we nader. Daarnaast maken we duidelijk welke veranderingen op systeemniveau nodig zijn: overkoepelende regels, beleid, kennis- en onderzoekstructuren en organisaties moeten veranderen om een nieuwe gebiedsbenadering daadwerkelijk te kunnen opschalen en tot het ‘nieuwe normaal’  te ontwikkelen.