gebied

gebiedsbenadering

Richting een nieuw systeem B moeten we problemen in samenhang aanpakken, waarbij de balans tussen land, waarde en mens wordt hersteld. Een gebiedsgerichte benadering staat hierbij centraal.

Een gebiedsbenadering, omdat de landbouw een economisch en financieel gedreven systeem is geworden op wereldschaal en de verbindingen tussen boeren en burgers en tussen mensen en de aarde waarop ze wonen is verdwenen. Die verbinding, tussen mensen en het natuurlijke systeem en tussen mensen onderling kan in een gebiedsbenadering meer in balans worden gebracht. Dit sluit ook aan bij ontwikkelingen die al bezig zijn.