mens

Welke rollen speelt de mens

Vanuit het perspectief ‘Mens’ kijken we naar de rollen die de mens speelt in de landbouw en de voedselproductie en consumptie en de manier waarop mensen die rollen invullen. Dat begint bij individuele en maatschappelijke keuzes en gedrag, maar gaat ook over de wijze waarop de landbouw binnen de maatschappij is georganiseerd en welke regels, instituten en cultuur daarbij zijn ontwikkeld.

Lees ook de visie achter de perspectieven land en waarde