het team

Wie werken aan het programma?

Het programma Verrijkende Landbouw is ontstaan uit het Initiatief Bewust Bodemgebruik en wordt ontwikkeld door een breed samenwerkingsverband van Royal HaskoningDHV (penvoerder), Aequator, De Coöperatieve Samenleving, Wij.Land, Kadaster en RiBuilT. Het programma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Programmateam

 • Liesbeth Schipper, Royal HaskoningDHV, programmamanager
 • Renée Zijlstra, initiatief Bewust Bodemgebruik, programmasecretaris
 • Peter Sloot, Aequator Groen en Ruimte, Land
 • Eef Spronck, De Coöperatieve Samenleving, Waarde
 • Onno van Bekkum, De Coöperatieve Samenleving, Mens


Het programmateam vraagt inhoudelijk advies aan:

 • Eduard Ravenhorst, De Coöperatieve Samenleving
 • Jan Spijkerboer, Kadaster
 • Ronald Rovers, RiBuilT
 • John van Duursen, Wij.land
 • Jos Verheul, initiatief Bewust Bodemgebruik


Begeleiding vanuit het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond vindt plaats door:

 • Erik Verhallen, Rijkswaterstaat
 • Douwe Jonkers, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ron Nap, gemeente Apeldoorn
 • Bart van der Mark, gemeente Ede
 • Peter Ramakers, provincie Noord-Brabant
 • Sverre van Klaveren, Unie van Waterschappen

Het samenwerkingsverband zoekt nadrukkelijk naar verbreding en verbinding met andere partijen, initiatieven en bewegingen die ook bezig zijn met een verrijkende landbouw. Zo zijn we een samenwerking aangegaan met Voor de Oogst van Morgen, een lab met circa 80 deelnemers dat zich richt zich op een veerkrachtiger en duurzamer natuur-, landbouw- en voedselsysteem.  We zijn in gesprek over samenwerking met onder andere de Transitiecoalitie Voedsel, de provincie Gelderland en de gemeente Ede. 

We staan open voor alle soorten samenwerking. Wil je meer weten, meedoen of meedenken, neem dan contact met ons op.