het team

Wie werken aan het programma?

Het programma Verrijkende Landbouw is ontstaan uit het Initiatief Bewust Bodemgebruik en wordt ontwikkeld door een breed samenwerkingsverband van Royal HaskoningDHV (penvoerder), Aequator, Wij.Land, Kadaster en RiBuilT. Het programma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Programmateam

 • Liesbeth Schipper, Royal HaskoningDHV, programmamanager
 • Renée Zijlstra, initiatief Bewust Bodemgebruik, programmasecretaris
 • Peter Sloot, Aequator Groen en Ruimte, Land


Het programmateam vraagt inhoudelijk advies aan:

 • De Coöperatieve Samenleving tot en met de tweede fase van het programma
 • Jan Spijkerboer, Kadaster
 • Ronald Rovers, RiBuilT
 • Jos Verheul, initiatief Bewust Bodemgebruik
 • Danielle de Nie, Wij.Land

Begeleiding vanuit het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond vindt plaats door:

 • Erik Verhallen, Rijkswaterstaat
 • Douwe Jonkers, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Ron Nap, Rijkswaterstaat
 • Bart van der Mark, gemeente Ede
 • Peter Ramakers, provincie Noord-Brabant
 • Sverre van Klaveren, Unie van Waterschappen
 • Ineke Nusselder, provincie Gelderland

Het samenwerkingsverband zoekt nadrukkelijk naar verbreding en verbinding met andere partijen, initiatieven en bewegingen die ook bezig zijn met een verrijkende landbouw. Zo zijn we een samenwerking aangegaan met Voor de Oogst van Morgen, een netwerk-in-actie waarbinnen boeren, ondernemers, bestuurders, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden bijeenkomen en samenwerken aan een veerkrachtiger en duurzamer landbouw- en voedselsysteem.  Ook hebben we binnen Verrijkende Landbouw samengewerkt met de provincie Gelderland aan een beschouwing van Gelderse programma’s & initiatieven voor een duurzamere landbouw. En met de gemeente Ede aan een dialooginstrument voor energie en materialen.

We staan open voor alle soorten samenwerking. Wil je meer weten, meedoen of meedenken, neem dan contact met ons op.