Uitnodiging online kennisbijeenkomst ‘verrijkende landbouw; kansen voor regionale overheden’ op 11 februari 2021 van 13.00 tot 14.30 uur

Hier kunt u zich registreren voor deze bijeenkomst. U ontvangt dan direct de zoomlink en de mogelijkheid de bijeenkomst in uw agenda te zetten.

Ontwikkelde kennis en handvatten binnen het kennis- en innovatieprogramma Verrijkende Landbouw bieden voor regionale overheden kansen om effectiever aan de slag te gaan met gebiedsprocessen in het landelijk gebied en daarbij te leren van elkaar. Verrijkende Landbouw heeft ook aanbevelingen geformuleerd op zowel regionale als landelijke schaal voor een doorbraak richting een volhoudbaar landbouwsysteem op een gezonde bodem. Daarvoor is onder andere een onderzoek gedaan voor de provincie Gelderland naar de succes- en faalfactoren in gebiedsprocessen.

U bent van harte uitgenodigd voor de kennisbijeenkomst (via zoom) op donderdag 11 februari 2021 van 13.00 tot 14.30 uur die we vanuit Verrijkende Landbouw in samenwerking met Voor de Oogst van Morgen organiseren voor provincies, gemeentes en waterschappen. Doel van de bijeenkomst is kennismaking met en het gesprek over:

  • De door ons ontwikkelde langjarige gebiedsbenadering (concept ‘Regiolab’) met specifieke aandacht voor de rol van regionale overheden;
  • De (systeem)aanbevelingen die zijn opgehaald in onze gebiedsbijeenkomsten, in de provincie Gelderland en in analyses van andere programma’s. 
  • Een eerste voorstel voor een (leer en doe-)lab voor beleidsmakers van verschillende overheden om met elkaar aan de slag te kunnen met opgaven en mogelijke systeemwijzigingen.

Meer informatie en het hele programma vindt u in de bijlage

We hopen u daar te zien! En stuur deze uitnodiging gerust door naar collega’s voor wie u denkt dat deze bijeenkomst interessant is. 

Liesbeth Schipper, Renée Zijlstra, Peter Sloot en Melle Nikkels van het Programma Verrijkende Landbouw 
Dieter van den Broeck  en Victoria Dekker van Voor de Oogst van Morgen